HV_15b Collegium musicum - mužský sbor

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (pomocník)
Mgr. Vlastimil Tichý (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–20:40 N42
Předpoklady
Pro účinování v mužském sboru je třeba solidních pěveckých schopností a smysl pro intonaci a rytmus. Vítáme všechny nové zájemce, které po krátkém hlasovém přezkoušení přijmeme anebo odmítneme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik sborových skladeb a jejich interpretační analýzu.
Výstupy z učení
Student bude schopen prezentovat nastudovaný repertoár na veřejném koncertě.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učiteli. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Nácvik, soustředění, vystoupení.
Metody hodnocení
Povinná účast na zkouškách a vystoupeních.
Informace učitele
Jde o elitní sborové těleso, jehož posláním je nacvičovat kvalitní repertoár, který příliš často provozován nebývá. Páteří repertoáru jsou skladby české (Janáček, Smetana, Dvořák, Křížkovský) a ruské provenience.

Záznamy koncertů viz zde:
http://www.youtube.com/laskaopravdiva

Televizní reportáž o činnosti sboru viz zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/21354215366/obsah/266158-muzsky-pevecky-sbor-laska-opravdiva

Pražské vystoupení 1. března 2015 se rovněž objevilo v TV: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303385-bedrich-smetana-neni-zadne-maslo/

Noví zájemci o zpěv jsou vřele vítáni. Stačí si zaregistrovat předmět a budete obesláni s instrukcemi. Připravujeme i víkendové soustředění, termín bude upřesněn.

Zkoušky se konají zpravidla každé úterý od 18:00 hodin v místnosti N42. Kdo hodlá chodit i do smíšeného sboru VH_15a/HV_15a (budu rád), tak ten je už od 16:00 v N21.

Všechny noty jsou vždy průběžně vkládány ve formátu pdf do studijních materiálů předmětu.

Noví zájemci o zpěv jsou vítáni. Účast na úterních zkouškách, soustředěních a vystoupeních je nutná, případnou neúčast je třeba ohlásit předem.

Na jaře 2020 budeme připravovat tyto hlavní sborové projekty:
(1) Koncert v úterý 3. března 2020 v rámci Masarykových dní, na programu, Křížkovský, Smetana, Foerster a Janáček. K účinkování na tomto koncertě je třeba se už během celého února účastnit zkoušek.
(2) Koncert postní pravoslavné hudby 31. března v Bratislavě a 5. dubna v Bílovicích nad Svitavoum vždy večer.
(3) Studium vrcholného sborového díla Leoše Janáčka (Kantor Halfar, Maryčka Magdónova, 70.000 a další) k několika provedením (26. 4. a 27./28. 6. Frankfurt, 8. 8. Soláň, podzim Brno)
(4) Příprava koncertu k poctě Pavla Křížkovského v jeho rodišti v Holasovicích 25. září 2020.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.