HV_15b Collegium musicum - mužský sbor

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (pomocník), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Mgr. Vlastimil Tichý (pomocník), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–20:40 N42
Předpoklady
Pro účinování v mužském sboru je třeba solidních pěveckých schopností a smysl pro intonaci a rytmus. Vítáme všechny nové zájemce, které po krátkém hlasovém přezkoušení přijmeme anebo odmítneme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik sborových skladeb a jejich interpretační analýzu.
Výstupy z učení
Student bude schopen prezentovat nastudovaný repertoár na veřejném koncertě.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učiteli. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Nácvik, soustředění, vystoupení.
Metody hodnocení
Povinná účast na zkouškách a vystoupeních.
Informace učitele
Jde o elitní sborové těleso, jehož posláním je nacvičovat kvalitní repertoár, který příliš často provozován nebývá. Páteří repertoáru jsou skladby české (Janáček, Smetana, Dvořák, Křížkovský) a ruské provenience. Obzvláště jsou vítáni ti, kteří dokážou samostatně studovat zpěvní party, není to ale podmínkou, u nás se to naučíte.

Záznamy koncertů viz zde:
http://www.youtube.com/laskaopravdiva

Televizní reportáž o činnosti sboru viz zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/21354215366/obsah/266158-muzsky-pevecky-sbor-laska-opravdiva

Pražské vystoupení 1. března 2015 se rovněž objevilo v TV: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303385-bedrich-smetana-neni-zadne-maslo/

Noví zájemci o zpěv jsou vřele vítáni. Stačí si zaregistrovat předmět VH_15b a budete obesláni s instrukcemi. Připravujeme i víkendové soustředění, termín bude upřesněn.

Zkoušky se konají vždy podle aktuální rozvrhové informace v ISu, zravidla v úterý od 18 do 21 hodin.

V nadcházejícím akademickém roce 2019/2020 nás předběžně čekají tyto akce:

- úterý 15. 10. 2019 PRAHA, divadlo Alfréd ve dvoře, festival věnovaný dílu E. F. Buriana. Na programu sborová tvorba E. F. Buriana.

- čtvrtek 24. 10. 2019, Brno, Petrov, katedrála
zpěv staré rakouské hymny při tradiční každoroční bohoslužbě k poctě Karla Habsburského.

- začátek prosince 2019, Brno, bazilika na Mendlově náměstí
repríza Koncertu pro sbor Alfreda Schnittkeho - spolu se sborem Vox Iuvenalis a dalšími

- 5. dubna 2020 v 19 hodin, Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje
postní koncert, pravoslavná duchovní hudba

- někdy v roce 2020, Brno a Holasovice
dva koncerty z díla Pavla Křížkovského při příležitosti 200. výročí jeho narození

---------

Poznámka k odlišení kódů VH... a HV...:
Kódy HV... jsou novinkou pro studenty, kteří nastupují do 1. ročníku na podzim 2019. Ostatní studenti (vyšší ročníky) zapisují starší verzi kódu VH...
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_15b