KRSZk Státní závěrečná zkouška z klasického řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Jungová
Předpoklady
KRSoZk Soub. zk. z klas. řečtiny || KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Ke státní závěrečné zkoušce se smí přihlásit student, který: složil státní bakalářskou zkoušku; získal předepsané kredity ze všech - povinných i výběrových - kurzů; zvládl penzum povinné četby; obhájil diplomovou práci anebo (v případě, že obhajuje diplomovou práci na jiném oboru) předložil práci oborovou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních závěrečných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
  • Náplň zkoušky: a) důkladná znalost systému řecké mluvnice a vývoje řeckého jazyka; b) důkladná znalost řecké literatury, povšechná orientace v ostatních oborech řecké kultury (zvl. filozofie a výtvarného umění) a v okruhu tzv. reálií (zvl. státá a právo, kult a soukromý život); c)důkladná sčetlost v předpsané četbě povinné pro II. cyklus.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.