KRSZk Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRSoZk Souborná zkouška || KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Ke státní závěrečné zkoušce se smí přihlásit student, který:
- složil státní bakalářskou zkoušku;
- získal předepsané kredity ze všech (povinných i povinně volietlných) kurzů;
- zvládl penzum povinné četby;
- předložil diplomovou práci (v případě jednooborového a hlavního studia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny státních závěrečných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
 • Náplň zkoušky:
 • a) důkladná znalost systému řecké mluvnice a vývoje řeckého jazyka;
 • b) důkladná znalost řecké literatury, povšechná orientace v ostatních oborech řecké kultury (zvl. filozofie a výtvarného umění) a v okruhu tzv. reálií (zvl. stát a právo, kult a soukromý život);
 • c)důkladná sčetlost v předpsané četbě povinné pro II. cyklus.
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. ISBN 8085917696. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice řeckého jazyka [Niederle, 1974]. 2., fototypické vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 288 s. info
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • FÜRST, Kamil. Latinská cvičebnice pro třetí třídu gymnasií a reálných gymnasií. 1. vyd. V Praze: I.L. Kober, 1947. 215 s. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KRSZk