EN

FF:LJMedC03 Četba sb. Carmina burana - Informace o předmětu

LJMedC03 Četba sbírky Carmina Burana

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
LJSoZK Souborná zkouška z latiny || LJBcZk Bc. zkouška z latiny
Ukončení bakalářského studia studijního oboru latina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sbírka Carmina Burana je nejvýznamnějším, nejpopulárnějším a popularizovaným souborem světské poezie latinského středověku,její znalost je nezbytná pro získání představy o tomto literárním žánru.
Osnova
  • Zadané texty: CB 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219.
Literatura
  • Carmina scholarium vagorum : Písně žáků darebáků. Edited by Rudolf Mertlík, Translated by Rudolf Mertlík, Illustrated by Zdeněk Mé. Praha: Svoboda, 1970. info
  • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Metody hodnocení
Samostatná domácí četba, kolokvium ověří schopnost porozumění textu (jazykově i věcně), přízvučná poezie (vagantská strofa a další útvary).
Informace učitele
Výše v oddíle "Literatura" uveden (vlastně jen pro informaci o základní edici) pouze jeden svazek edice Hilka-Schumann, existují další svazky! Čteme spíše z dvojjazyčného (lat.-něm.) přetisku textu této edice s poznámkami a kritickým komentářem, který doplnil B. Boschoff, překlad C. Fischer, pozn. a doslov G. Berndt, Mnichov 1979, 5. vyd. 1991.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.