EN

FF:LJMedC03 Četba sb. Carmina burana - Informace o předmětu

LJMedC03 Četba sbírky Carmina Burana

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Ukončení bakalářského studia studijního oboru latina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- porozumění základním textům středověké světské lyriky, jejího jazyka, poetiky i obsahu
- seznámit se se sbírkou Carmina Burana jako s nejvýznamnějším a nejznámějším souborem této poezie (její znalost je nezbytná pro získání představy o daném literárním žánru)
Osnova
  • Budou čteny postupně (domácí samostatná příprava) následující texty:
  • CB 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219
  • - podle edice Carmina Burana, vyd. A. Hilka, O. Schumann, 1930, 1941.
Literatura
  • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
  • Carmina Burana : lateinisch/deutsch. Edited by Günter Bernt. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2006. 352 s. ISBN 3150087856. info
  • Carmina scholarium vagorum : Písně žáků darebáků. Edited by Rudolf Mertlík, Translated by Rudolf Mertlík, Illustrated by Zdeněk Mé. Praha: Svoboda, 1970. info
Výukové metody
Samostatná domácí četba.
Metody hodnocení
Zápočet: ověří schopnost porozumění textu (jazykově i věcně), jeho překladu a četby přízvučné poezie (vagantská strofa a další útvary).
Informace učitele
Výše v oddíle "Literatura" uveden (vlastně jen pro informaci o základní edici) pouze jeden svazek edice Hilka-Schumann, existují další svazky! Čteme spíše z dvojjazyčného (lat.-něm.) přetisku textu této edice s poznámkami a kritickým komentářem, který doplnil B. Bischoff, překlad C. Fischer, pozn. a doslov G. Berndt, Mnichov 1979, 5. vyd. 1991.
Although there is only one fascicle of the Hilka-Schuman edition presented in the above section "Literature" (to inform students about this basic edition), other fascicles of the edition exist, too! Students should rather use the bilingual (latin-german) reprint of this edition with comments and a critical commentary (completed by B. Bischoff, translated by C. Fischer, comments and epilogue by G. Berndt): Munich 1979, 5th ed. 1991.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.