US_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Rozvrh
Po 10:00–10:45 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní žánry a paradigmata vědeckého zkoumání umění a estetických fenoménů každodennosti. Přibližuje studentům základní pojmy a metodologické problémy věd o umění a kultuře.
Osnova
  • Přednášky nastolí následující otázky: Co jsou uměnovědná studia? Co je věda? Co je estetická funkce? Co je umění? Co je umělecké dílo? Co je umělecká kritika? Co je vkus? Co jsou dějiny umění? Co je kultura? Co je masová kultura? Co je populární kultura?
Literatura
  • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
  • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
  • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
  • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
  • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Metody hodnocení
K jednotlivým tématům je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Během semestru je vyžadováno zpracování recenze cizojazyčné knižní odborné práce z uměnovědné oblasti v délce 5000 znaků včetně mezer (povolená odchylka 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: 1) písemné elektronické podání návrhu (autor, titul, místo a rok vydání) prostřednictvím IS do 15.11. 2005; 2) předložení textu recenze elektronicky prostřednictvím IS do 2.1. 2006.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.