US_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Balarin (pomocník)
Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Viktor Velek, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Rozvrh
Po 9:10–9:55 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základních žánrů a paradigmat zkoumání umění a estetických fenoménů každodennosti. Studenti mají na konci kurzu rozumět základním pojmům a teoretickým konceptům věd o umění a kultuře a mají být schopni elementární metodologické reflexe a argumentace.
Osnova
 • Co jsou uměnovědná studia?
 • Co je věda?
 • Co je estetická funkce?
 • Co je umění?
 • Co je umělecké dílo?
 • Co je umělecká kritika?
 • Co je vkus?
 • Co je kultura?
 • Co je masová kultura?
 • Co je populární kultura?
 • Co je postmoderní kultura?
Literatura
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Metody hodnocení
K jednotlivým tématům přednášek je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Během semestru je vyžadováno zpracování recenze cizojazyčné knižní odborné práce z uměnovědné oblasti v délce 5000 znaků včetně mezer (povolená odchylka 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: 1) písemné elektronické podání návrhu (autor, titul, místo a rok vydání) prostřednictvím IS do 15.11.; 2) předložení textu recenze elektronicky prostřednictvím IS do 2.1.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.