US_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Balarin (přednášející)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 0/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/240
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat vybrané základní pojmy věd o umění a kultuře;
porozumět jejich konkrétní aplikaci v odborné literatuře;
využít jich v rámci vlastní argumentace při psaní odborného textu.
Osnova
 • Uměnovědná studia
 • Jak zkoumat umění a kulturu?
 • Estetické vnímání
 • Estetická funkce
 • Co je umění?
 • Co je umělecké dílo?
 • Umělecká kritika
 • Co je vkus?
 • Co je kultura?
 • Masová kultura
 • Populární kultura
 • Postmoderní kultura
Literatura
  povinná literatura
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. ISBN 8020504788. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
  doporučená literatura
 • Kulturální teorie : klasické a současné přístupy. Edited by Tim Edwards, Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 364 stran. ISBN 9788073676858. info
 • BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Translated by Irena Reifová - Kateřina Gillárová - Michal Pospíšil. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 8073670992. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
 • SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Translated by Zdeněk Hrbata. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 808560518X. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test a esej.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály. K jednotlivým tématům přednášek je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu.
Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem).
Během semestru je vyžadováno zpracování písemné práce v délce max 5000 znaků včetně mezer (povolená odchylka 500 znaků). Studenti si ze zadaných pojmů vyberou jeden, který v písemné práci zpracují v podobě encyklopedického hesla (za použití min 2 různých zdrojů, z toho jeden nesmí být typu slovník-encyklopedie), a následně tento vybraný pojem aplikují na jimi zvolený uměnovědný jev formou eseje.
Témata písemné práce k výběru:
Umělecké dílo; Otevřené dílo; Mimoumělecké estetično; Funkce umění; Umělecká hodnota; Umělecká kritika; Masová kultura; Kulturní průmysl; Lidovost; Estetická norma; Postmoderna; Subkultura; Umělecká kritika; Módní vlny; Umělecká tvorby; Vztah umělce a publika; Proměna vkusu; Populární kultura
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.