US_42 Úvod do uměnovědných studií

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Balarin (přednášející)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kristýna Celhofferová, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Po 13:20–14:05 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 0/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/240
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
definovat vybrané základní pojmy věd o umění a kultuře;
porozumět jejich konkrétní aplikaci v odborné literatuře;
využít jich v rámci vlastní argumentace při psaní odborného textu.
Osnova
 • Co jsou uměnovědná studia?
 • Co je věda?
 • Co je estetická funkce?
 • Co je umění?
 • Co je umělecké dílo?
 • Co je umělecká kritika?
 • Co je vkus?
 • Co je kultura?
 • Co je masová kultura?
 • Co je populární kultura?
 • Co je postmoderní kultura?
Literatura
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • Sociální a kulturní antropologie [2000, SLON]. Edited by Alena Vodáková - Olga Vodáková - Václav Soukup. Vyd. 2., rozš. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 175 s. ISBN 80-85850-29-X. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Písemný test a esej.
Informace učitele
Povinné texty budou zpřístupněny v elektronické podobě v Informačním systému v rubrice Studijní materiály. K jednotlivým tématům přednášek je nezbytné číst průběžně povinnou literaturu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou (testem). Během semestru je vyžadováno zpracování recenze cizojazyčné knižní odborné práce z uměnovědné oblasti v délce max 5000 znaků včetně mezer (povolená odchylka 500 znaků). Zpracování probíhá v těchto termínech: 1) písemné elektronické podání návrhu (autor, titul, místo a rok vydání) prostřednictvím IS do 25.10. (případná korekce vyučujícím nejpozději do 15.11.) ; 2) předložení textu recenze elektronicky prostřednictvím IS do 2.1.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.