CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kuljovská (přednášející)
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Mgr. Petra Vodičková (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB119/A: Po 13:20–14:55 zruseno D51, Z. Šrámková
CJBB119/B: Po 16:40–18:15 A31 stara, Z. Šrámková
CJBB119/C: Po 18:20–19:55 A31 stara, Z. Šrámková
CJBB119/D: Út 11:40–13:15 C11bezkodu, J. Zemanová
CJBB119/E: Út 13:20–14:55 C11bezkodu, Z. Šrámková
CJBB119/F: Út 15:00–16:35 C32, L. Kuljovská
CJBB119/G: St 8:20–9:55 C41, Z. Šrámková
CJBB119/H: St 8:20–9:55 N01023, P. Vodičková
CJBB119/I: Čt 10:00–11:35 C11bezkodu, Z. Šrámková
CJBB119/J: Čt 10:00–11:35 zruseno D51, J. Vojtová
CJBB119/K: Čt 13:20–14:55 C32, Z. Šrámková
CJBB119/L: Pá 8:20–9:55 C11bezkodu, Z. Šrámková
CJBB119/M: Pá 10:00–11:35 C32, Z. Šrámková
Předpoklady
Středoškolské znalosti českého pravopisu (maturita z českého jazyka). Předmět je určen pro studenty FF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 390 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/390, pouze zareg.: 0/390, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/390
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Chystáte se psát referát, diplomovou práci nebo jen potřebujete zaslat obyčejný dopis a chcete, aby Váš text byl nejen zajímavý, ale také jazykově v pořádku, a tudíž příjemcem lépe hodnocen? Nejste si vždy jisti, který z tvarů těchto slov použít tak, aby byl správný? Využijte možnosti navštěvovat tento seminář, který poskytuje příležitost všem studentům zamyslet se nad správnou formou svého vyjadřování v psané podobě. Je to seminář, který má být praktickou pomocí pro všechny zájemce, kteří chtějí psát své odborné texty v kultivované češtině a bez chyb. Seznámíte se se základními pravidly kodifikace současného českého jazyka po pravopisné reformě provedené v roce 1993, rovněž s kodifikačními příručkami a s orientací v nich. Struktura semináře bude zhruba vycházet z rozvržení v mluvnicích (pravopis morfologický a lexikální), poučíte se o psaní velkých písmen, zkratek, interpunkce, rozdělování slov, o správných tvarech některých zájmen atd. Výuka tedy přispěje k objasnění pravopisných úskalí češtiny, specifik a nejčastějších chyb v psaných textech. Vše bude procvičováno na praktických příkladech. Předmět bude ukončen písemným testem prověřujícím úroveň získaných pravopisných znalostí.
Osnova
  • Témata k jednotlivým seminářům a povinná cvičení - viz Studijní materiály u anotace předmětu, případně také pod předmětem na www.phil.muni.cz/elf.
Literatura
  • Kolektiv autorů: Nový akademický slovník cizích slov (A-Ž). Academia, Praha 2005.
  • Kolektiv autorů: Příruční mluvnice češtiny. LN 1995.
  • Brabcová, Radoslava: Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice 2000.
  • Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois. Stručná mluvnice česká. Fortuna, Praha 1998.
  • Hůrková, Jiřina: Česká výslovnostní norma. Scientia, Praha 1995.
  • Pravidla českého pravopisu (školní vydání včetně Dodatku), AV ČR, Fortuna, Praha 2004.
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2005.
  • Dolejší, Pavel: Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu. Nakladatelství Pavel Dolejší, 2006.
  • Pravidla českého pravopisu (akademické vydání), Academia, Praha 2006.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění k zápočtovému testu je s ohledem na praktické změření předmětu kromě aktivní práce v semináři také splněná docházka (tj. maximálně 2 absence za semestr).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.