RLB56 Buddhismus v Rusku

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Út 16:40–18:15 A11 stara
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz v úvodu podává přehled ruské a sovětské akademické buddhologie. Hlavní část přednášky je věnována nástinu dějin buddhismu v Burjatsku, Kalmycku a Tuvě. Buddhismus vždy představoval v pravoslavném Rusku, zejména v Petrohradě a Moskvě, menšinové náboženství a vztah těchto dvou náboženských systémů v jednom impériu prodělával mnohdy dramatický vývoj. Ve zmíněných asijských regionech však buddhismus zaujímal pozici náboženství většinového a v Burjatsku i "státního". Těžiště kurzu spočívá v zachycení bohatého vývoje burjatského buddhismu ve 20. století, včetně jeho současné obnovy - k tomu slouží i případové studie jak význačných burjatských buddhistických osobností, tak i jednotlivých klášterů.
Literatura
  • Galdanova G. R. et al. (1983) Lamaizm v Burjatii. Struktura i social'naja rol' kul'tovoj sistemy. Novosibirsk: Nauka, 235 s.
  • Snelling J. (1993) Buddhism in Russia. The story of Agvan Dorzhiev, Lhasa's emissary to the Tsar. Shaftesbury, Dorset: Element, 320 s.
  • Batchelor S. (1994) The awakening of the west. The encounter of Buddhism and western culture. London: Aquarian, 416 s.
  • Andrejev A. I. (1992) Buddiiskaja svatynja Petrograda. Ulan-Udé: EkoArt, 125 s.
  • Kuleshov N. S. (1996) Russia's Tibet file. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 144 s.
  • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. info
  • KOLMAŠ, Josef, BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, Dušan ZBAVITEL a Ivana GROLLOVÁ. Svět tibetského buddhismu. Photo by Pavol Breier - Zdeněk Thoma - Josef Ptáček. 1. vyd. Praha: Brabapress 93, 1996. 141 s., [4. ISBN 80-85871-88-2. info
  • CYBIKOV, Gonbožab Cebekovič. Cesta k posvátným místům Tibetu : podle deníků vedených v letech 1899 až 1902 [25898]. Praha: Vyšehrad, 1987. info
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia: referát odevzdaný v písemné podobě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, jaro 2021.