RLB56 Buddhismus v Rusku

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Andrej Fukas, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
každé liché pondělí 19:10–20:45 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz v úvodu podává přehled ruské a sovětské akademické buddhologie. Hlavní část přednášky je věnována nástinu dějin buddhismu v Burjatsku, Kalmycku a Tuvě. Buddhismus vždy představoval v pravoslavném Rusku, zejména v Petrohradě a Moskvě, menšinové náboženství a vztah těchto dvou náboženských systémů v jednom impériu prodělával mnohdy dramatický vývoj. Ve zmíněných asijských regionech však buddhismus zaujímal pozici náboženství většinového a v Burjatsku i "státního". Těžiště kurzu spočívá v zachycení bohatého vývoje burjatského buddhismu ve 20. století, včetně jeho současné obnovy - k tomu slouží i případové studie jak význačných burjatských buddhistických osobností, tak i jednotlivých klášterů. Na konci tohoto kurzu budou studenti a studentky schopni porozumět základním pojmům tibetského buddhismu v Rusku a budou se orientovat v příslušných historických souvislostech.
Na konci kurzu bude student schopen:
definovat základní vztahy mezi náboženstvím a politikou v Rusku
definovat základní podoby náboženského života v Burjatsku
popsat základní strukturu klášterů
ukázat konkrétní příklady význačných burjatských buddhistických osobností.
Osnova
 • 1. Úvod Přehled literatury: Ruské, západní a české buddhologické a tibetanistické studie zabývající se buddhismem v Rusku.
 • 2. Burjatsko: Země a lidé. Geografický, etnografický a politicko-historický přehled.
 • 3. Šíření tibetského buddhismu na sever: Přehled historie šíření tibetského buddhismu v Mongolsku, Kalmycku a Tuvě.
 • 4. Burjatsko: Politická a náboženská historie I. Pronikání buddhismu z Tibetu a především Mongolska do Zabajkalska (17.-18. století).
 • 5. Burjatsko: Politická a náboženská historie II. Congolský (Muročinský) klášter a rozvoj ekleziální struktury a vybudování klášterní sítě na území nynějšího Burjatska.
 • 6. Burjatsko: Politická a náboženská historie III. Tamčinský (Gusinoozerský) klášter.
 • 7. Likvidace náboženského života sovětskou mocí: Dvacátá a třicátá léta 20. století, nástup bojového „vědeckého” ateismu.
 • 8. Monastická forma buddhismu v Burjatsku: Burjatský monastický edukační systém a duchovenstvo. Burjatské klášterní školy (dacchang).
 • 9. Institut chubilganů v Burjatsku: Burjatští převtělenci (tulkuové, chubilgani) - linie Norbojevova, Dandaronova a Tundupňimova.
 • 10. Významné osobnosti burjatského buddhismu: Agvan Doržijev (1854-1937) a Bidija D. Dandaron (1914-1974).
 • 11. Buddhismus v Rusku po druhé světové válce I.: První obnova burjatského buddhismu (1946 - konec osmdesátých let 20. století).
 • 12. Buddhismus v Rusku po druhé světové válce II.: Druhá obnova burjatského buddhismu (konec osmdesátých let 20. století až do současnosti). Ivolginský klášter a Petrohradský buddhistický chrám.
Literatura
 • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. info
 • KULESHOV, Nikolai S. Russia's Tibet file : the unknown pages in the history of Tibet's independence. Edited by Alexander Berzin - John Bray. 1st ed. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1996. xxiii, 144. ISBN 8186470050. info
 • KOLMAŠ, Josef, BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, Dušan ZBAVITEL a Ivana GROLLOVÁ. Svět tibetského buddhismu. Photo by Pavol Breier - Zdeněk Thoma - Josef Ptáček. 1. vyd. Praha: Brabapress 93, 1996. 141 s., [4. ISBN 80-85871-88-2. info
 • SNELLING, John. Buddhism in Russia : the story of Agvan Dorzhiev Lhasa's emissary to the tsar. Shaftesbury: Element, 1993. xiv, 320. ISBN 1852303328. info
 • CYBIKOV, Gonbožab Cebekovič. Cesta k posvátným místům Tibetu : podle deníků vedených v letech 1899 až 1902 [25898]. Praha: Vyšehrad, 1987. info
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia:
závěrečný test (alespoň 60%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, jaro 2021.