RLB56 Buddhismus v Rusku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/12, pouze zareg.: 0/12
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v úvodu podává přehled ruské a sovětské akademické buddhologie. Hlavní část přednášky je věnována nástinu dějin buddhismu v Burjatsku, Kalmycku a Tuvě. Buddhismus vždy představoval v pravoslavném Rusku, zejména v Petrohradě a Moskvě, menšinové náboženství a vztah těchto dvou náboženských systémů v jednom impériu prodělával mnohdy dramatický vývoj. Ve zmíněných asijských regionech však buddhismus zaujímal pozici náboženství většinového a v Burjatsku i "státního". Těžiště kurzu spočívá v zachycení bohatého vývoje burjatského buddhismu ve 20. století, včetně jeho současné obnovy - k tomu slouží i případové studie jak význačných burjatských buddhistických osobností, tak i jednotlivých klášterů. Na konci tohoto kurzu budou studenti a studentky schopni porozumět základním pojmům tibetského buddhismu v Rusku a budou se orientovat v příslušných historických souvislostech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • definovat základní vztahy mezi náboženstvím a politikou v Rusku;
 • definovat základní podoby náboženského života v Burjatsku;
 • popsat základní strukturu klášterů;
 • ukázat konkrétní příklady význačných burjatských buddhistických osobností.
 • Osnova
  • Burjatsko: Země a lidé. Geografický, etnografický a politicko-historický přehled.
  • Šíření tibetského buddhismu na sever: Přehled historie šíření tibetského buddhismu v Mongolsku, Kalmycku a Tuvě.
  • Burjatsko: Politická a náboženská historie I. Pronikání buddhismu z Tibetu a především Mongolska do Zabajkalska (17.-18. století).
  • Burjatsko: Politická a náboženská historie II. Congolský (Muročinský) klášter a rozvoj ekleziální struktury a vybudování klášterní sítě na území nynějšího Burjatska.
  • Burjatsko: Politická a náboženská historie III. Tamčinský (Gusinoozerský) klášter.
  • Likvidace náboženského života sovětskou mocí: Dvacátá a třicátá léta 20. století, nástup bojového „vědeckého” ateismu.
  • Monastická forma buddhismu v Burjatsku: Burjatský monastický edukační systém a duchovenstvo. Burjatské klášterní školy (dacchang).
  • Institut chubilganů v Burjatsku: Burjatští převtělenci (tulkuové, chubilgani) - linie Norbojevova, Dandaronova a Tundupňimova.
  • Významné osobnosti burjatského buddhismu: Agvan Doržijev (1854-1937) a Bidija D. Dandaron (1914-1974).
  • Buddhismus v Rusku po druhé světové válce I.: První obnova burjatského buddhismu (1946 - konec osmdesátých let 20. století).
  • Buddhismus v Rusku po druhé světové válce II.: Druhá obnova burjatského buddhismu (konec osmdesátých let 20. století až do současnosti). Ivolginský klášter a Petrohradský buddhistický chrám.
  Literatura
   povinná literatura
  • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. Digitální knihovna FF MU info
  • BĚLKA, Luboš. Tibetský buddhismus v Burjatsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Religionistika, sv. 10. ISBN 80-210-2727-4. info
   doporučená literatura
  • KULESHOV, Nikolai S. Russia's Tibet file : the unknown pages in the history of Tibet's independence. Edited by Alexander Berzin - John Bray. 1st ed. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1996. xxiii, 144. ISBN 8186470050. info
  • SNELLING, John. Buddhism in Russia : the story of Agvan Dorzhiev Lhasa's emissary to the tsar. Shaftesbury: Element, 1993. xiv, 320. ISBN 1852303328. info
  • CYBIKOV, Gonbožab Cebekovič. Cesta k posvátným místům Tibetu : podle deníků vedených v letech 1899 až 1902 [25898]. Praha: Vyšehrad, 1987. info
  Výukové metody
  Přednášky; samostatná četba literatury; studium multimediálních ukázek; diskuse v přednáškách
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/RLB56