PHK1104 Dějiny filozofie I - antika

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 19. 9. 9:10–10:45 J22, Pá 17. 10. 9:10–10:45 J22, Pá 14. 11. 9:10–10:45 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie od Thaléta po Aristotela. V jarním semestru na tento kurz navazují Dějiny filosofie II - antika, středověk.

Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní problémy;
- charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
 • 1. Vznik filosofie a její vztah k mýtu.
 • 2. Milétská škola.
 • 3. Pýthagorás.
 • 4. Hérakleitos.
 • 5. Eleaté.
 • 6. Mladší fyzikové.
 • 7. Sofisté a antropologický obrat ve filosofii.
 • 8. Sókratés.
 • 9. Platón:
 • a) život a dílo;
 • b) vybrané filosofické problémy.
 • 10. Aristotelés:
 • a) jeho filosofický vývoj a vztah k Platónovi;
 • b) Aristotelovo pojetí jednotlivých filosofických disciplín.
Literatura
  povinná literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2014-11-06]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X
 • PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6902-2. Digitální knihovna FF MU info
 • Zlomky předsokratovských myslitelů. Translated by Karel Svoboda. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 200 s. info
 • PLATÓN. Parmenidés. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 92 s. ISBN 80-86005-02-X. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • Platón. Ústava. Přeložil F. Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005.
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 3. nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s. ISBN 8086027295. info
 • ARISTOTELÉS. Metafyzika. Translated by Antonín Kříž. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek. Praha: Rezek, 2008. 482 s. ISBN 8086027279. info
  doporučená literatura
 • Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymenh 2004. 663 s. ISBN 80-7298-110-2.
 • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období. Praha: Oikoymenh 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X.
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie [Ricken, 1999] : Philosophie der Antike (Orig.). Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 80-7182-092-X. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
 • MACHOVEC, Dušan. Aristotelovy názory o podstatě : příspěvek k filosoficko-historickému výkladu teorie podstaty. Praha: Universita Karlova, 1963. info
Výukové metody
Přednášky a on-line testy.
Metody hodnocení
Zápočty budou udělovány za průběžné absolvování autotestů v ELFu (https://elf.phil.muni.cz/elf2/, kurz Dějiny filosofie I (antika), heslo DF-I-2014). V nich musíte získat alespoň 100 ze 133 možných bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/phil/web/index.html
Na webové stránce k antické filosofii najdete:

 • Webové odkazy k antické filosofii.
 • Odkazy na publikované texty k dějinám antické a středověké filosofie.
 • Pracovní texty k dalším výběrovým kurzům.

 • Zde najdete elektronickou verzi Čítanky antických a středověkých filosofických textů, kterou využijete především při přípravě na Postupovou zkoušku, ale také při otázkách z pramenných textů v testech tohoto kurzu.

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Je součastí postupové zkoušky s předměty Dějiny filosofie II - antika, středověk a Ontologie I
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.