EN

FF:JAP324 Teorie japonského jazyka - Informace o předmětu

JAP324 Teorie japonského jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 K33
Předpoklady
JAP111a Japonský jazyk II. - výklad && JAP103 Úvod do japanistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student je po absolvování kurzu schopen popsat systém moderního japonského jazyka; vysvětlit základní jazykové jevy na příkladech z japonštiny; aplikovat své dosavadní jazykové znalosti a vědomosti z obecné jazykovědy při metajazykovém zkoumání moderní japonštiny; formulovat definice základních gramatických kategorií; posoudit relevantnost různých lingvistických teorií pro potřeby popisu jazykových skutečností.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
  2. Základní východiska zkoumání jazyka a jazykověda
  3. Lexikum moderní japonštiny (goi)
  4. Fonetika: Východiska artikulační fonetiky (onsei)
  5. Fonologie: Základní pojmy a fonologické procesy v japonštině (on'in-ron)
  6. Morfologie: Slovotvorba a obohacování lexika japonštiny (keitai-ron)
  7. Klasifikace slovních druhů (hinši bunrui)
  8. Syntax a větná stavba japonštiny (tógo-ron)
  9. Pragmatika a užívání jazyka (gojó-ron)
  10. Přednáška hostujícího lektora
  11. Shrnutí a opakování probrané látky
  12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • SEIDŽI, Koike. Úvod do gramatiky moderní japonštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 237 s. ISBN 9788073990503. info
 • O podstatě japonského jazyka. Watanabe, M. Praha, Karolinum, 2008
 • The Languages of Japan. Shibatani, M. Cambridge University Press, 1990.
  neurčeno
 • An Introduction to Japanese Linguistics. Tsujimura, N. New York, Blackwell Publishing, 1996.
 • The Handbook of Japanese Linguistics. Tsujimura, N. (ed.) New York, Blackwell Publishing, 1999.
 • Politeness strategies in cross-cultural perspective. Barešová I. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • Keigo wa kowakunai. Inoue, F. Tokyo, Kodansha, 1999.
 • The Japanese Copula, Forms and Functions. Narahara, T. New York, Palgrave Macmillan, 2002.
 • Nihongogaku kīwādo jiten. Koike, S. a kol. Tokyo, Asakura shoten, 1997.
Výukové metody
Přednášky, práce s materiály, cvičení lingvistických analýz.
Metody hodnocení
Písemný test. Podmínkou k udělení kreditů je minimálně 70%ní aktivní prezence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Opakovaný zápis předmětu je možný na základě žádosti o výjimku, kterou musí schválit vyučující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.