EN

FF:JAP324 Teorie japonského jazyka - Informace o předmětu

JAP324 Teorie japonského jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Bogdanová (přednášející), Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12. 11. 14:00–16:40 B2.24, Út 13. 11. 12:00–15:40 K21, St 14. 11. 9:00–11:40 B2.23
Předpoklady
JAP111a Japonský jazyk II. - výklad && JAP103 Úvod do japanistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student je po absolvování kurzu schopen popsat systém moderního japonského jazyka; vysvětlit základní jazykové jevy na příkladech z japonštiny; aplikovat své dosavadní jazykové znalosti a vědomosti z obecné jazykovědy při metajazykovém zkoumání moderní japonštiny; formulovat definice základních gramatických kategorií; posoudit relevantnost různých lingvistických teorií pro potřeby popisu jazykových skutečností.
Osnova
 • I. Úvod do štúdia jazyka ako predmetu vedeckého výskumu
 • jazyk a funkcie jazyka
 • jazykový vývoj a klasifikácie jazykov
 • jazyk a jazykoveda
 • II. Materiálna stránka jazyka: ortografia, fonetika, fonológia
 • hovorená a písaná podoba jazyka
 • princíp artikulačnej fonetiky
 • charakteristika samohlások a spoluhlások
 • suprasegmentálne javy
 • slabika a móra
 • fonéma, fóna a alofóna
 • III. Výstavba jazyka: morfológia, morfosyntax, syntax
 • morfológia, základné jednotky morfologického plánu
 • morfologické procesy a obohacovanie lexiky jazyka
 • teória slovných druhov
 • veta, vetné vzťahy
 • flexia a pády
 • IV. Významová rovina jazyka: sémantika, pragmatika
 • významová rovina jazyka
 • séma a seméma
 • sémantika vs. pragmatika
 • konverzačné maximá
 • V. Sociolingvistika
 • sociolekt, dialekt, idiolekt
Literatura
  doporučená literatura
 • SEIDŽI, Koike. Úvod do gramatiky moderní japonštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 237 s. ISBN 9788073990503. info
 • O podstatě japonského jazyka. Watanabe, M. Praha, Karolinum, 2008
 • The Languages of Japan. Shibatani, M. Cambridge University Press, 1990.
  neurčeno
 • An Introduction to Japanese Linguistics. Tsujimura, N. New York, Blackwell Publishing, 1996.
 • The Handbook of Japanese Linguistics. Tsujimura, N. (ed.) New York, Blackwell Publishing, 1999.
 • Politeness strategies in cross-cultural perspective. Barešová I. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • The Japanese Copula, Forms and Functions. Narahara, T. New York, Palgrave Macmillan, 2002.
 • Keigo wa kowakunai. Inoue, F. Tokyo, Kodansha, 1999.
 • Nihongogaku kīwādo jiten. Koike, S. a kol. Tokyo, Asakura shoten, 1997.
Výukové metody
Prednáška v slovenskom jazyku, práca s odborným textom v anglickom a japonskom jazyku, precvičovanie základnej lingvistickej analýzy
Metody hodnocení
Priebežne: zápočtový test - zameraný na pochopenie základnej terminológie (20%) V skúškovom období: seminárna práca (80%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Opakovaný zápis předmětu je možný na základě žádosti o výjimku, kterou musí schválit vyučující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/JAP324