PSBA003 Obecná psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychologie shrnuje teoretické základní poznatky. Jedná se zejména o procesy pozornosti, vědomí, vnímání, paměti, mentálních reprezentací a rozumění jazyku. Tyto znalosti jsou nezbytnou poznatkovou bází pro všechny ostatní vyučované předměty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu jsou studenti schopni aplikovat základní teoretické poznatky z oblasti kognitivních procesů a syntetizovat je s vědomostmi z ostatních předmětů. Jsou schopni kriticky zhodnotit jednotlivé teoretické přístupy k lidské kognici.
Osnova
 • 1) úvod – vznik a zdroje kognitivní psychológie; kognitivní věda a kognitivní neurověda
 • 2) čití a vnímání
 • 3) pozornost a vědomí
 • 4) paměť
 • 5) mentální reprezentace
 • 6) jazyk
 • 7) myšlenkové procesy, usuzování, řešení problémů
 • 8) inteligence
 • 9) posuzování a rozhodování
Literatura
  povinná literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
 • EYSENCK, Michael W. a Marc Peter KEANE. Cognitive psychology :a student's handbook. 4th ed. Hove: Psychology Press, 2000. viii, 631. ISBN 0-86377-551-9. info
  neurčeno
 • SOLSO, Robert L. Cognitive psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998. xx, 601 s. ISBN 0-205-27418-8. info
 • GAVIN, Helen. The essence of cognitive psychology. 1st pub. London: Prentice-Hall Europe, 1998. xi, 215 s. ISBN 0-13-796459-5. info
 • EYSENCK, Michael W. A handbook of cognitive psychology. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1984. ISBN 0-86377-016-9. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse na hodině
Metody hodnocení
Kolokvium - pro jeho udělení je třeba 1) získat nejméně 70 % bodů v písemném testu, složeném z otázek s nucenou volbou. 2) zpracovat prezentaci vybrané empirické studie (bude zadáno v prvních dvou týdnech výuky)
Informace učitele
Poslední změna provedena 17. 9. 2019 - H. Klimusová
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.