NICF_01 Nizozemština pro začátečníky I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící), Mgr. Veronika Horáčková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 L35
Předpoklady
! NI01_01 Jazyková cvičení I/1 && ! NI01_03 Jazyková cvičení I/2 && ! NI03_100 Bakalářská zk. z nizozemštiny && ! NI03_101 Souborná zkouška z nizozemského jazyka a literatury && ! NI05_100 Mag. zkouška
Znalost nizozemštiny není potřeba, kurz je určen pro úplné začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: předmět není určen oborovým studentům Nizozemského jazyka a literatury a Nizozemského jazyka, literatury a kultury ve středoevropském kontextu
Mateřské obory/plány
předmět má 71 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty základům nizozemštiny tak, aby se student dorozuměl v základních komunikačních situacích. V kurzu věnujeme pozornost rozvoji všech čtyřech dovedností - mluvení + správné výslovnosti, poslechu, psaní a čtení. Nedílnou součástí je také zvládnutí gramatiky, slovní zásoby a reálií probíraných tematických okruhů.
Na tento předmět navazuje předmět Nizozemština pro začátečníky II, po úspěšném absolvování obou kurzů je předpokládaná úroveň studentů A1-A2 dle Evropského referenčního rámce.
Výstupy z učení
Studenti získají základy nizozemštiny, naučí se čtení s porozuměním, poslech, mluvení a budou se orientovat v základních komunikativních situacích.
Osnova
  • V kurzu se probírají následující tematické okruhy, které odpovídají prvním dvěma kapitolám z učebnice Vanzelfsprekend: • 1. Vítejte na palubě • 2. Jak se daří?
Výukové metody
seminář, každý týden dvě hodiny
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem pro připuštění k zápočtovému testu je řádná docházka (max. 2 neomluvené absence), plnění domácích úkolů ve stanoveném termínu a aktivní účast ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Probírané kapitoly z učebnice Vanzelfsprekend budou naskenovány a najdete je ve studijních materiálech předmětu, stejně jako nahrávky k lekcím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/NICF_01