SAKS001 Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Denisa Krásná, BA (Hons), Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Centrum severoamerických studií – Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Centrum severoamerických studií – Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to familiarize students with the main theoretical concepts for the analysis of identity formation as well as the formation of alterity. Presenting the main critical terms, methods of analysis will be developed, which will be in turn applied on a variety of case studies. The course aims at enabing students to gain thorough knowledge of the relevant aspects of the formation of human identity and alterity and their functioning across the North American space (and not only there).
Výstupy z učení
The successful particiants of this course will:
- become familiar with the main theoretical concepts for the analysis of identity formation as well as the formation of alterity;
- will aquire basic methods of analysing these processes;
- will become familiar with a variety of case studies illustrative of the topic;
- will understand the role problems of identity and alterity formation played in the North American space, past and present.
Osnova
 • 1.Identity in the Text and Daily Life (Petr Kyloušek)
 • Presentation of the main theories concerning national or community identity and alterity, majority and minority society, multiculturalism, interculturalism and transculturalism; Gellner, Anderson, Bissondath (Petr Kyloušek)
 • 2. Identity and Alterity: A Basic Theoretical and Historical Survey(Petr Kyloušek)
 • 3. Notes on the Notion of Imagined Communities by Benedict Anderson (Tomáš Pospíšil)
 • 4. Identity in the USA, Session 1, General Remarks on Identity in the USA, Introduction (Tomáš Pospíšil)
 • 5. Identity in the USA, Session 2, Identity and Technology (Tomáš Pospíšil)
 • 6. Identity in the USA, Session 3 The Question of Assimilation (Tomáš Pospíšil)
 • 7. Identity in the USA, Session 4 Privilege, Power and the Notion of the Norm (Tomáš Pospíšil)
 • 8. The Search for Indentity: a Key Issue in Latin American Literaure, Session 1 (Daniel Vázquez Touriňo)
 • 9. The Search for Indentity: a Key Issue in Latin American Literaure, Session 2 (Daniel Vázquez Touriňo)
 • 10. Mexican and Latinx Identity in the Era of Globalization (Daniel Vázguez Touriňo)
 • 11. Notes on Canadian Multuculturalism (Tomáš Pospíšil)
Literatura
  povinná literatura
 • Baker, Lee, D. (Ed.): Life in America: Identity and Everyday Experience. Blackwell 2004.
 • Establishing a Measure for American Greatness: Walt Whitman’s Abraham Lincoln. Read "Memories of President Lincoln,” in CRE, pages 328-339; David S. Reynolds, “Politics and Poetry,” in CCWW, pages 66-91.
 • KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ a Petr HORÁK. Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 283 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • BOUCHARD, Gérard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde : essai d'histoire comparée. Montréal, Québec: Boréal, 2001, 503 s. ISBN 2764601107. info
 • BISSOONDATH, Neil. Selling illusions : the cult of multiculturalism in Canada. Harmondsworth: Penguin Books, 1994, 234 s. ISBN 0140238786. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991, xv, 224. ISBN 0860915468. info
 • RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil, 1990, 424 s. ISBN 2-02-011458-5. info
 • GELLNER, Ernest. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell, 1983, viii, 150. ISBN 0-631-12992-812. info
  doporučená literatura
 • LANDOWSKI, Eric. Présences de l’autre : essais de sociosémiotique II. Paris, PUF, 1997.
 • BOUCHARD, Gérard. La nation québécoise au futur et au passé. Montréal, Québec: VLB éditeur, 1999, 157 s. ISBN 2890057089. info
Výukové metody
Home preparation of the assigned reading and viewing; lectures and discussions
Metody hodnocení
In-class response papers; activity and regular attendance; an oral exam of two parts, examined by two of the course teachers.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4164
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.