Bi3332 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:50 A11/306
Předpoklady
NOW ( Bi3001 Bakalářská práce EMB 1 ) || NOW ( Bi5005 Bakalářská práce EBŽI I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti fyziologie živočichů a imunologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti fyziologie živočichů a imunologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Osnova
  • Program seminářů je sestavován individuálně pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a postgraduálních studentů, zhruba 30 % přednášek připadá na zvané interní nebo externí odborníky.
Literatura
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce jedenkrát za rok a přednášky expertů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v ČR nebo zahraničí.
Metody hodnocení
Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, aktivní účast na minimálně 80 % seminářů.
Informace učitele
Další informace o programu seminářů budou vždy aktuálně uvedeny na http://www.sci.muni.cz/ofiz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Bi3332