Bi5006 Bakalářská práce z mikrobiologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Halouzka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Juránková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Kocmanová (cvičící)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
RNDr. Kateřina Kšicová (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (cvičící)
RNDr. Eva Roubalová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Svobodová (cvičící)
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, identifikovat problém a zpracovat o něm vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci. Studenti zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť. Práce je zpravidla ve formě literárního přehledu.
Osnova
  • Pro zpracování bakalářské práce jsou vybírána aktuální témata z mikrobiologie a příbuzných vědních oborů.
Literatura
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • MATTHEWS, Janice R., John M. BOWEN a Robert W. MATTHEWS. Successful scientific writing : a step-by-step guide for the biological and medical sciences. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xv, 235. ISBN 0521789621. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, praní páce.
Metody hodnocení
Bakalářská práce je hodnocena vedoucím práce a dalším nezávislým oponentem a obhájena studentem na veřejné obhajobě.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.