Bi5006 Bakalářská práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (cvičící)
MUDr. Šárka Divišová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Juránková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marija Kaevska, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Stanislava Králová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Alena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jitka Matiašovicová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Morávková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Hana Obručová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Pokludová, Dr. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Roubalová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Mgr. Iva Slaná, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Slaný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Jiří Volf, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška && Bi3334 Specializační seminář MIK 1
Zkoušky z biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, identifikovat problém a zpracovat o něm vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci. Studenti zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť. Práce je zpravidla ve formě literárního přehledu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - pracovat s odbornou literaturou, - identifikovat problém - zpracovat ozadaném problému vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci.
Osnova
  • Pro zpracování bakalářské práce jsou vybírána aktuální témata z mikrobiologie a příbuzných vědních oborů.
Literatura
  • Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, hodnocení výsledné bakalářské práce. Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.