Bi6007 Bakalářská práce z Mikrobiologie a molekulární biotechnologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (přednášející)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Juránková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Králík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Stanislava Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (cvičící)
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Pokludová, Dr. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Roubalová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (cvičící)
RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5006 Bakalářská práce MMB I
souhlas
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty pracovat s odbornou literaturou, identifikovat problém a zpracovat o něm vědecké pojednání ve formě odpovídající řádné vědecké publikaci. Studenti zpracovávají bakalářskou práci pod vedením školitele z Oddělení mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:;
- rozumět stylu akademického psaní;
- pracovat s odbornou literaturou;
- vést odbornou diskuzi k danému tématu;
- napsat literární přehled ke zvolenému tématu formou bakalářské práce;
- úspěšně obhájit bakalářskou práci před odbornou komisí
Osnova
  • Pro zpracování bakalářské práce jsou vybírána aktuální témata z mikrobiologie a příbuzných vědních oborů.
Literatura
    doporučená literatura
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
    neurčeno
  • Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, psaní práce.
Metody hodnocení
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, hodnocení výsledné bakalářské práce. Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.