C2200 Chemická syntéza - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/8. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2200/01: Út 8:00–15:50 C10/109, S. Janků, M. Petlachová
C2200/02: Po 8:00–15:50 C10/109, J. Literák, M. Petlachová
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika && C1020 Obecná chemie && C1040 Obecná chemie-sem.
Znalosti základů obecné, anorganické a organické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní cvičení preparativní chemie. Probrány jsou syntézy, vlastnosti a struktury jednoduchých anorganických a organických sloučenin jako jsou oxidy, halogenidy a další soli, kyseliny a jejich funkční deriváty a komplexní sloučeniny. Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit chemickou podstatu vybraných preparativních postupů a jaké technické vybavení je potřebné pro jejich syntézu.
Osnova
 • 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce a požární ochrana. Organizace cvičení, vedení laboratorního deníku, protokoly, podmínky zápočtu. Příprava hydrogensíranu draselného. Příprava kyseliny borité.

  2. Příprava bromethanu. Příprava benzofenon-oximu.

  3. Příprava ethylmagnesiumbromidu. Diastereoselektivní adice ethylmagnesiumbromidu na benzoin.

  4. Příprava 3-nitroacetofenonu.

  5. Příprava 1-(3-nitrofenyl)ethanolu a 3-aminoacetofenonu.

  6. Příprava ethylenacetalu ethyl-3-oxobutanoátu.

  7. Příprava azobarviva a jeho chromatografické dělení.

  8. Příprava a chromatografie acetylacetonátových komplexů.

  9. Příprava chlorečnanu draselného. Příprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého.

  10. Příprava koordinačních sloučenin trojmocného kobaltu.

  11. Příprava oxidu boritého a trimethyl-boritanu.

  12. Příprava oxidu bismutitého. Příprava bismutu.

  13. Příprava ferrocenu.

Literatura
  doporučená literatura
 • PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info
 • KLIKORKA, Jiří. Úvod do preparativní anorganické chemie. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974. 373 s. info
 • TANAKA, John a Steven L. SUIB. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 393 s. ISBN 0-13-841909-4. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou laboratorních cvičení, která probíhají jednou týdně a jsou zde procvičovány základní a mírně pokročilé laboratorní techniky na konkrétních syntézách z oblasti anorganické a organické chemie a na závěr studenti zpracovávají laboratorní protokol.
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Všechny rovnice a výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena (omluvenky předány na studijní oddělení) a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu jsou: 1. Odevzdání všech preparátů v dostatečném množství a čistotě, úplné a pečlivé zápisy v laboratorním deníku o provedených reakcích a experimentech včetně výpočtů. 2. Znalosti principů všech procvičených úloh a vlastností připravených látek. 3. Úspěšnost zápočtového testu nejméně na 60 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.