C2200 Chemická syntéza - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/8. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Alena Pálková (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C2200/01: Út 8:00–15:50 C10/109, S. Janků, A. Pálková
C2200/02: Po 8:00–15:50 C10/109, J. Literák, M. Petlachová
C2200/03: St 10:00–17:50 C10/109, A. Pálková
Předpoklady
( C1100 Laboratorní technika || C1100b Laboratorní technika )&&( C1020 Obecná chemie || C1021 Obecná chemie )&& C1040 Obecná chemie-sem.
Znalosti základů obecné, anorganické a organické chemie. Nutná znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/140, pouze zareg.: 0/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/140
Jiné omezení: Při žádosti o výjimku dostanou přednost studenti programu Chemie a oboru Aplikovaná biochemie
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní cvičení preparativní chemie. Probrány jsou syntézy, vlastnosti a struktury jednoduchých anorganických a organických sloučenin jako jsou oxidy, halogenidy a další soli, kyseliny a jejich funkční deriváty a komplexní sloučeniny. Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit chemickou podstatu vybraných preparativních postupů a jaké technické vybavení je potřebné pro jejich syntézu.
Osnova
 • 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce a požární ochrana. Organizace cvičení, vedení laboratorního deníku, protokoly, podmínky zápočtu. Příprava hydrogensíranu draselného. Příprava kyseliny borité.

  2. Příprava bromethanu. Příprava benzofenon-oximu.

  3. Příprava ethylmagnesiumbromidu. Diastereoselektivní adice ethylmagnesiumbromidu na benzoin.

  4. Příprava 3-nitroacetofenonu.

  5. Příprava 1-(3-nitrofenyl)ethanolu a 3-aminoacetofenonu.

  6. Příprava ethylenacetalu ethyl-3-oxobutanoátu.

  7. Příprava azobarviva a jeho chromatografické dělení.

  8. Příprava a chromatografie acetylacetonátových komplexů.

  9. Příprava chlorečnanu draselného. Příprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého.

  10. Příprava koordinačních sloučenin trojmocného kobaltu.

  11. Příprava oxidu boritého a trimethyl-boritanu.

  12. Příprava oxidu bismutitého a bismutu. Příprava oxidu chromitého a chromanu draselného.

  13. Příprava ferrocenu.

Literatura
 • Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Návody ke cvičení z anorganické chemie. Brno, Masarykova univerzita, 2006, 80 s.
 • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
 • KLIKORKA, Jiří. Úvod do preparativní anorganické chemie. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1974. 373 s. info
 • TANAKA, John a Steven L. SUIB. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 393 s. ISBN 0-13-841909-4. info
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Všechny rovnice a výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena (omluvenky předány na studijní oddělení) a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu jsou: 1. odevzdání všech preparátů v dostatečném množství a čistotě, úplné a pečlivé zápisy v laboratorním deníku o provedených reakcích a experimentech včetně výpočtů. Odevzdání protokolů ke všem úlohám. 2. Znalosti principů všech procvičených úloh a vlastností připravených látek. 3. Úspěšnost zápočtového testu nejméně na 50 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.