Z1313 Přírodní hrozby a rizika v krajině - online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - MA )
Předmět je určen hlavně studentům studijních programů Geografie a kartografie a Aplikovaná geografie, ale i dalším zájemcům. Předpokládají se znalosti z fyzické geografie na úrovni předměty Z0026 Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 170 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/170, pouze zareg.: 0/170, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/170
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přírodní hrozby patří mezi přírodní procesy, které překročily určitou prahovou hodnotu a negativně se projevují v životě a činnostech lidské společnosti. Stejně jako mezi přírodními procesy, tak i mezi katastrofami existuje vzájemná souvislost. Jedna ovlivňuje druhou, někdy dokonce první katastrofa spustí další. Ke všem katastrofám, jako by jich ještě nebylo dost, přistupují i druhotné účinky související s lidskou činností - požáry, výbuchy plynu, protržení nebo přelití přehradních hrází, vyhubení dobytka, otrávení pastvin a studní, hladomor, epidemie. Cílem předmětu je pochopení příčin vzniku jednotlivých ničivých přírodních procesů, popis jejich průběh, studium vzájemné souvislosti a provázanosti, možnosti a metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Výstupy z učení
Student pochopil příčiny vzniku jednotlivých ničivých přírodních procesů, vysvětlí jejich průběh, včetně vzájemné souvislosti a provázanosti. Je seznámen s možnostmi a metodami předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky - přírodní hrozby, hazardy a rizika - základní pojmy, členění
 • 2. zemětřesení
 • 3. vulkanismus/sopečné výbuchy
 • 4. sesuvy půdy
 • 5. vlny horka/sucha, studené vpády
 • 6. tornáda, hurikány/ tajfuny, vichřice/bouře
 • 7. říční povodně a záplavy
 • 8. mořské záplavy/povodně, tsunami
 • 9. glaciální hazardy, sněhové bouře/laviny
 • 10. přírodní požáry
 • 11. chemické hazardy, ionizující záření
 • 12. přenosné choroby, biotické/biologické hazardy
 • 13. hodnocení a řízení rizik
 • 14. využití metod DPZ
Literatura
Výukové metody
on-line kurz - výuka pomocí aplikace Informačního systému MU
Metody hodnocení
Výuka se koná pouze online v prostředí Informačního systému MU formou samostudia. Předmět je ukončen standardně zápočtem při splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově - vyplnění všech Odpovědníků, průměrný zisk alespoň 60 % z celkového možného počtu bodů.
Informace učitele
Pro předmět jsou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU - v Interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Veškerá výuka probíhá online.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 5. 2018 04:58, 22. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému