EN

PřF:C6210 Biotechnologie - Informace o předmětu

C6210 Biotechnologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky jsou biochemické principy klasických a moderních biotechnologií (od potravin k životnímu prostředí) a základy procesů uplatňujících se ve fermentorech. Důraz je kladen ma kinetiku růstu a produkce v jednorázovém a kontinuálním procesu, kinetické modely v biotechnologii a fyziologii a imobilizované buňky a enzymy.
Osnova
 • Mikrobiální a enzymová biotechnologie, etapy vývoje. Biochemie, mikrobiologie a inženýrské přístupy.Biologický materiál v biotechnologii.
 • Biochemické a chemické principy klasických biotechnologií (pivo, víno, organické kyseliny, aj.), produkce mikrobiální biomasy jako zdroje proteinů, bioplyn, aplikace biotechnologií na životní prostředí.
 • Kultivační a produkční zařízení, laboratorní a provozní měřítko. Příkonová charakteristika míchadla fermentoru, vliv na účinnost bioprocesu.
 • Sterilace, chemické a fyzikální postupy, kritéria sterility.
 • Aerace v bioprocesech. Teorie přestupu kyslíku, metody určení objemového koeficientu přestupu kyslíku. Parametry aerace ve fermentoru ve vztahu ke spotřebě kyslíku produkčními kulturami a enzymy.
 • Jednorázová kultivace. Kinetika růstu a produkce. Modely spotřeby substrátů a tvorby produktů. Kinetika odumírání a autolýzy buněk. Kinetické modely v biotechnologii a fyziologii, výběr modelu, testování lineárních a nelineárních modelů.
 • Kontinuální kultivace. Rovnovážný stav, určení kinetických a fyziologických parametrů kultury v chemostatu, vztah k jednorázové kultivaci.
 • Imobilizované buňky a enzymy, principy a aplikace. Bioreaktory s imobilizovanými buňkami a enzymy, kinetické přístupy.
Literatura
 • DORAN, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London: Academic Press, 1995. xiv, 439 s. ISBN 0-12-220856-0. info
 • STANBURY, Peter F., Allan WHITAKER a Stephen J. HALL. Principles of fermentation technology. 2nd ed. Oxford: Pergamon, 1995. xviii, 357. ISBN 0-08-036131-5. info
 • ALEXANDER, Martin. Biodegradation and bioremediation. San Diego: Academic Press, 1994. 302 s. ISBN 0-12-049860-X. info
 • KRUMPHANZL, Vladimír a Zdeněk ŘEHÁČEK. Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího využití. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 360 s., 24. info
Metody hodnocení
V závěrečném hodnocení je důraz na písemné zkoušce, případná ústní zkouška je doplňujícím kritériem.
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student/biotechc.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.