G6040 Ročníková práce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G5040 Ročníková práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je formou řízené samostatné práce. Jeho obsahem je vypracování rešeršní nebo výzkumné zprávy a její věřejná obhajoba před odborníky z daného oboru.
Metody hodnocení
Samostatná vědecká práce ukončená veřejnou obhajobou práce.
Informace učitele
Termín odevzdání ročníkové práce souhlasí s termínem odevzdání bakalářské práce vypisovaný děkanátem. Zápočet zapisuje vedoucí ročníkové práce na základě rohodnutí komise u věřejné obhajoby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je ukončen veřejnou obhajobou odevzdané práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003.