G6040 Ročníková práce II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Předpoklady
G5040 Ročníková práce I &&(! G6050 Bakalářská práce II )&&( G6020 Regionální geologie ČR II || NOW ( G6021 Regionální geologie ČR II ))&&( G6060 Ložisková geologie II || NOW ( G6061 Ložisková geologie II ))&&( G6080 Geochemie II || NOW ( G6081 Geochemie II ))&&( G6100 Metody laboratorního výzkumu || NOW ( G6101 Metody laboratorního výzkumu ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je formou řízené samostatné práce. Jeho obsahem je vypracování rešeršní nebo výzkumné zprávy a její věřejná obhajoba před odborníky z daného oboru.
Osnova
  • Studium literatury k zadané problematice, též sběr vlastních dat, jejich vyhodnocení a interpretace.
Metody hodnocení
Samostatná vědecká práce ukončená veřejnou obhajobou práce.
Informace učitele
Termín odevzdání ročníkové práce souhlasí s termínem odevzdání bakalářské práce vypisovaný děkanátem. Zápočet zapisuje vedoucí ročníkové práce na základě rohodnutí komise u věřejné obhajoby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je ukončen veřejnou obhajobou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, jaro 2003.