G6040 Ročníková práce II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/1. 1 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( J0001 Angličtina || GJ011 Angličtina pro geology || JAG05 Angličtina pro geology-zkouška || JA001 Akademická angličtina || NOW ( JAG05 Angličtina pro geology-zkouška )|| NOW ( JA001 Akademická angličtina ))&&( J0002 Cizí jazyk || JF002 Francouzština || JN002 Němčina || JR002 Ruština || JS002 Španělština || GJ012 Němčina pro geology || GJ013 Francouzština pro geology || GJ014 Španělština pro geology || GJ015 Ruština pro geology || JF001 Akademická francouzština || JN001 Akademická němčina || JR001 Akademická ruština || JS001 Akademická španělština || NOW ( JF001 Akademická francouzština )|| NOW ( JN001 Akademická němčina )|| NOW ( JR001 Akademická ruština )|| NOW ( JS001 Akademická španělština )|| JFG05 Francouzština pro geology-Zk || JNG05 Němčina pro geology-zkouška || JRG05 Ruština pro geology-zkouška || JSG05 Španělština pro geology-Zk || NOW ( JFG05 Francouzština pro geology-Zk )|| NOW ( JNG05 Němčina pro geology-zkouška )|| NOW ( JRG05 Ruština pro geology-zkouška )|| NOW ( JSG05 Španělština pro geology-Zk ))&& G5040 Ročníková práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je formou řízené samostatné práce. Jeho obsahem je vypracování rešeršní nebo výzkumné zprávy a její věřejná obhajoba před odborníky z daného oboru.
Osnova
  • Studium literatury k zadané problematice, též sběr vlastních dat, jejich vyhodnocení a interpretace.
Literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. -
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak
Metody hodnocení
Samostatná vědecká práce ukončená veřejnou obhajobou práce.
Informace učitele
Termín odevzdání ročníkové práce souhlasí s termínem odevzdání bakalářské práce vypisovaný děkanátem. Zápočet zapisuje vedoucí ročníkové práce na základě rohodnutí komise u věřejné obhajoby.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je ukončen veřejnou obhajobou odevzdané práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2003/G6040