Z0109 Seminář z fyzické geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tematicky zaměřené seminární bloky: Přírodní zdroje. Voda na Zemi - oceány, řeky a jezera, ledovce. Horské systémy světa. Sopky a sopečná činnost. Pouště - rozšíření, charakteristika, environmentální problémy.Zpracování a prezentace seminární práce.
Literatura
  • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
  • NOVÁČEK, Pavel a Mikuláš HUBA. Ohrožená planeta na prahu 21. století. Olomouc: Vydavatelství UP, 1994. 202 s. ISBN 8070673826. info
  • NOVÁČEK, Pavel, Mikuláš HUBA a Peter MEDERLY. Ohrožená planeta na prahu 21. století. 2. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 217 s. ISBN 8070678593. info
  • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info
  • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nově zařazen do volitelných předmětů - nezapisují jej ti studenti, kteří jej absolvovali ještě jako povinný.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.