Z0109 Seminář z fyzické geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0109/01: Čt 11:00–12:50 Z3,02045, V. Herber
Z0109/02: Čt 9:00–10:50 Z3,02045, V. Herber
Předpoklady
Z0026 Fyzická geografie && KREDITY_MIN ( 40 )
Úspěšné absolvování základní přednášky Z0026 Fyzická geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 46 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/46, pouze zareg.: 0/46
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
a) rozšíření dosavadních znalostí, poznatků a dovedností o nová témata fyzické geografie
b) vést studenty k systematickému studiu literatury
c) vypracovat, prezentovat a obhájit seminární práci
Osnova
 • Tematicky zaměřené seminární bloky:
 • Část I
 • 1. Fyzická geografie
 • 2. Globální systémy
 • 3. Přírodní zdroje
 • 4. Voda na Zemi - oceány, řeky a jezera, ledovce.
 • 5. Horské systémy světa.
 • 6. Sopky a sopečná činnost.
 • 7. Pouště - rozšíření, charakteristika, environmentální problémy.
 • 8. Změny životního prostředí, procesy a krajiny
 • Část II
 • Zpracování a prezentace seminární práce.
Literatura
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xix, 684. ISBN 0471238007. info
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
 • Introduction to physical geography and the environment. Edited by Joseph Holden. Harlow: Pearson-Prentice Hall, 2005. xxvi, 664. ISBN 0131217615. info
 • WHITE, I. D., D. N. MOTTERSHEAD a S. J. HARRISON. Environmental systems :an introductory text. Boston: George Allen & Unwin, 1984. i-xv, 495. ISBN 0-04-551065-2. info
Metody hodnocení
Podmínkou je alespoň 80 % aktivní účast na seminářích. Zpracování a prezentace zadaných témat, aktivní účast v diskuzích k jednotlivým tématům. Vypracování, prezentace a obhajoba seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2002, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.