Z0109 Seminář z fyzické geografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0109/01: St 16:00–17:50 Z3,02045, V. Herber
Předpoklady
Z0026p Fyzická geografie && KREDITY_MIN ( 40 )
Úspěšné absolvování základního předmětu Z0026p,c Fyzická geografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
a) rozšíření dosavadních znalostí, poznatků a dovedností o nová témata fyzické geografie
b) vést studenty k systematickému studiu literatury
c) vypracovat, prezentovat a obhájit seminární práci
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student:
a) si rozšíří dosavadní znalosti, poznatky a dovednosti o nová vybraná témata fyzické geografie
b) bude schopen lépe a systematicky využívat odbornou literaturu a další zdroje ve studiu
c) bude schopen vypracovat, prezentovat a obhájit seminární práci na fyzickogeografické téma
Osnova
 • Tematicky zaměřené seminární bloky:
 • Část I
 • 1. Fyzická geografie
 • 2. Globální systémy
 • 3. Přírodní zdroje
 • 4. Voda na Zemi - oceány, řeky a jezera, ledovce.
 • 5. Horské systémy světa.
 • 6. Sopky a sopečná činnost.
 • 7. Pouště - rozšíření, charakteristika, environmentální problémy.
 • 8. Změny životního prostředí, procesy a krajiny
 • Část II
 • Zpracování a prezentace seminární práce.
Literatura
  povinná literatura
 • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
  doporučená literatura
 • Introduction to physical geography and the environment. Edited by Joseph Holden. Harlow: Pearson-Prentice Hall, 2005. xxvi, 664. ISBN 0131217615. info
 • WHITE, I. D., D. N. MOTTERSHEAD a S. J. HARRISON. Environmental systems :an introductory text. Boston: George Allen & Unwin, 1984. i-xv, 495. ISBN 0-04-551065-2. info
  neurčeno
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
Výukové metody
Seminář s aktivní účastí v diskuzích k jednotlivým tématům. Vypracování, prezentace a obhajoba seminární práce.
Metody hodnocení
Podmínkou je alespoň 80 % aktivní účast na seminářích. Zpracování a prezentace zadaných témat, aktivní účast v diskuzích k jednotlivým tématům. Vypracování, prezentace a obhajoba seminární práce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: možnost prezenční i distanční formy ukončení - volba mezi oběma možnostmi podle "semaforu"
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2002, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.