Z0109 Seminář z fyzické geografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0109/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Herber
Předpoklady
Z0026 Fyzická geografie || KREDITY_MIN ( 40 )
Úspěšné absolvování základní přednášky Z0026 Fyzická geografie a Z4066 Krajinná ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
a) rozšíření dosavadních znalostí, poznatků a dovedností o nová témata
b) vést studenty k systematickému studiu literatury
c) vypracovat, prezentovat a obhájit seminární práci
Osnova
  • Tematicky zaměřené seminární bloky:
  • Přírodní zdroje.
  • Voda na Zemi - oceány, řeky a jezera, ledovce.
  • Horské systémy světa.
  • Sopky a sopečná činnost.
  • Pouště - rozšíření, charakteristika, environmentální problémy.
  • Zpracování a prezentace seminární práce.
Literatura
  • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. xix, 684. ISBN 0471238007. info
  • DEMEK, Jaromír, Evžen QUITT a Jaroslav RAUŠER. Úvod do obecné fyzické geografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 400 s. info
Metody hodnocení
Podmínkou je alespoň 80 % aktivní účast na seminářích. Zpracování a prezentace zadaných témat, aktivní účast v diskuzích k jednotlivým tématům. Vypracování, prezentace a obhajoba seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2002, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.