F8572 Experimentální metody a speciální praktikum (4b)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/4/0. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava vzorku k měření. Driftová pohyblivost nositelů proudu. Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče. Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů. Teplotní závislost pohyblivosti. Termoelektrické napětí v polovodiči. Stanovení koncentrace intersticiálního kyslíku v křemíku. Voltampérové charakteristiky p-n přechodů. Stanovení indexu lomu a tloušťky tenké vrstvy z reflexního spektra. Ramanovská spektra GaAs.
Literatura
  • HLÁVKA, Jan a Luděk BOČÁNEK. Praktikum z fyziky pevných látek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 103 s. ISBN 8021001127. info
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je předložení deseti otestovaných protokolů. Protokoly lse testovat po domluvě s příslušným učitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.