F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/4/0. 8 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Rozvrh
Po 13:00–14:50 Fs1,01017, St 7:00–10:50 Fpk,04013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Seznam úloh: Příprava vzorku k měření. Driftová pohyblivost nositelů proudu. Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče. Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů. Teplotní závislost pohyblivosti. Termoelektrické napětí v polovodiči. Stanovení koncentrace intersticiálního kyslíku v křemíku. Voltampérové charakteristiky p-n přechodů. Stanovení indexu lomu a tloušťky tenké vrstvy z reflexního spektra. Ramanovská spektra GaAs. Technologie přípravy polovodičové diody na křemíkové desce.
Literatura
  • HLÁVKA, Jan a Luděk BOČÁNEK. Praktikum z fyziky pevných látek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 103 s. ISBN 8021001127. info
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je předložení jedenácti otestovaných protokolů. Protokoly lse testovat po domluvě s příslušným učitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.