Bi0260 Taxonomie a zoologická nomenklatura

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Andrea Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kment, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
Rozvrh
Út 9:00–10:50 BR4
Předpoklady
Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých && Bi2090 Systém a evoluce obratlovců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do pojmového a metodického aparátu biologické systematiky a taxonomie. Zvláštní pozornost je věnována metodám rekonstrukce fylogeneze, přirozené klasifikaci a pravidlům zoologické nomenklatury. Výběrem praktických příkladů a zaměřením nomenklatorické části je přednáška primárně určena pro studenty systematické zoologie, je však otevřena i zájemcům z jiných biologických oborů.
Osnova
  • 1. Systematika, taxonomie a stručný přehled jejich historického vývoje. 2. Taxon, kategorie, koncepce druhu, taxonomický znak, vnitrodruhová variabilita. 3. Fenetika, přehled a využití mnohorozměrných statistických metod v současné taxonomii. 4. Podobnost a příbuznost, homologie a homoplázie, hypotéza v systematice, rekonstrukce fylogeneze. 5. Kladistika: (syn)apomorfie a (sym)plesiomorfie, určení polarity a kódování znaků, princip maximální úspornosti (parsimonie), konstrukce kladogramu. 6. Optimalizace a vážení znaků, porovnávání a statistické testování kladogramů, konsensus, kladistický software, praktické úlohy. 7. Molekulární taxonomie: přehled molekulárních markerů a metod, sekvencování nukleových kyselin. 8. Homologie molekulárních znaků, substituční modely, konstrukce fylogenetického stromu na základě molekulárních dat. 9. Přednosti a omezení molekulárních a morfologických dat, zdroje chyb a konfliktů, kombinace různých typů dat ve fylogenetické analýze. 10. Aplikace fylogenetické analýzy: klasifikace, historická biogeografie, testování koevoluce a evolučních scénářů. 11-12. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury: použitelnost, platnost a tvoření jmen, homonymie a synonymie, princip priority versus stabilita, pojem typu v nomenklatuře. 13. Práce s taxonomickým materiálem a literaturou: sbírky, taxonomická revize, popis nových taxonů, určovací klíče, internetové zdroje.
Literatura
  • Drozd, Pavel: Principy systematiky a taxonomie. Ostravská univerzita, Ostrava, 2004. 98 s. ISBN 80-7042-995-X.
  • Fleger J. (2005): Evoluční biologie. Academia, Praha, 557 s. ISBN 80-200-1270-2.
  • KITSCHING, Jan J. a Peter L. et al. FOREY. Cladistics. The theory and practice of parsimony analysis. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1998. 228 s. ISBN 0 19 850138 2. info
  • SCHUH, Randall T. Biological Systematics. Priciples and Applications. 1. vyd. Ithaca and London: Cornell University Press, 2000. 239 s. ISBN 0-8014-3675-3. info
  • Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu (ICZN) (2003): Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. 4. vyd. (přel. Houša, Václav - Štys, Pavel). Česká společnost entomologická, Praha, 182 s. ISBN 80-239-1539-8.
  • Wägele, Johann-Wolfgang: Foundations of phylogenetic systematics. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 2005. 365 s. ISBN 3-89937-056-2.
  • Winston, Judith E.: Describing species. Practical taxonomic procedure for biologists. Columbia University Press, New York, 1999. 518 s. ISBN 0-231-06825-5.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.