EN

PřF:Bi6330 Parazitologie - Informace o předmětu

Bi6330 Obecná parazitologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Předpoklady
Bi1030 Systém a evoluce bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní pojmy a terminologie, rozsah parazitismu, diverzita parazitů, morfologické adaptace prvoků a mnohobuněčných k parazitismu, životní cykly a rozmnožování, parazito-hostitelské vztahy, přenos a kolonizační strategie, populace a společenstva parazitů, chování a parazitismus, fyziologie a výživa parazitů, jejich metabolismus a biochemie, molekulární biologie a genetika cizopasníků, imunologie a vakcinace, chemoterapie a kontrola, evoluce parazisimu.
Osnova
  • Úvod, rozsah a význam parazitismu, definice a ternminologie, typy parazitů a hostitelů, adaptace k parazitismu, životní cyklus a ekologie, historie parazitologie. Morfologie . prvoci: buněčná stavba, pohyb a penetrace, buněčný povrch, peritrofická membrána. Tělní stavba metazoárních parazitů, tegument, svalovina, střevo, exkreční systém, reprodukční soustava, nervová soustava. Rozmnožování - Protozoa: typy dělení buňky, vznik a fůze gamet, Metazoa: Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda, Pentastomida, Arthropoda. Životní cykly a vztah mezi parazitem a hostitelem, reprodukční a koloniační strategie, působení parazita na jedince a polulace hostitelů Ekologie a prostředí v parazitologii, struktura a dynamika infraspolečenstva, meta a supraspolečenstvo, selekce habitatu, biogegrafické aspekty, distribuce cizopasníků. Epidemiologie. Jednotky studia, přenos a šíření cizopasníků, populační dynamika, klimatické a ekologické faktory a jeich epidemiologický význam. Chování cizopasníků, parasitismus a altruismus, paraziti a sociální chování, manipulační teorie a parasitismus. Fyziologie a výživa cizopasníků, penetrace a přežívání v organismu hostitele, fyziologie rozmnožování, chemická komunikace, neurofyziologie, fyziologie lokomoce, výživa parazitů. Biochemie parazitů, typy metabolismu, energentika v systému parazit hostitel, Molekulární biologie a genetika parazitů, DNA a RNA technologie, exprese a regulace genů, chromosomy, mapování genů, isolace polypeptidů, vakcinace, molekulární diagnostika a taxomomie. Imunitní odpověď hostitele, modelové studie in vitro: protozoa, helminti, členovci, imunopatologie, Léčení a prevence, současná léčiva a jejich možnosti, chemická povaha antiparazitárních prostředků, metody prevence, hygienická opatření. Patogenní působení parazitů, histopatologie, paraziti jako původci onemocnění: protozoa, helminti, členovci. Evoluce parazitismu, fylogenetické rekonstrukce, ko-evoluce parazitů a hostitelů, adaptivní radiace, evoluční parazitologické mýty, paraziti jako indikátoři evoluce. Doporučená literatura: Bush A.O., Fernandez J.C., Esch G.W., Seed J.R., Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites. Cambridge University Press,2001,566pp. Brooks D. R., McLennan D. A.: Parascript. Parasites and the language of evolution, Smithsonian Institution Press, 1993, 429 pp. Cox F. E. G.: Modern Parasitology. A textbook of parasitology, Blackwell Sci. Publ., 1993, 276 pp. Esch G. W., Fernandez J. C.: A functional biology of parasitism, Chapman and Hall, 1993, 337 pp. Esch G. W., Busch A., Aho J.: Parasite communities: patterns and processes, Chapman and Hall, 1990, 335 pp. Jírovec O.: Parasitologie pro lékaře, Avicenum Praha, 1977, 798 pp. Jurášek V., Dubinský P. et al.: Vetrinárna parazitologia, Príroda Bratislava, 1993, 382 pp. Noble E. R. et al.: Parasitology - the biology of animal parasites, London, 1989, 574 pp. Smyth J. D.: Introduction to Animal Parasitology, Cambridge University Press, 1994, 549 pp. Sukhdeo M. V. K., Mettrick D., F.: Parasite behaviour: understanding platyhelminth responses, Advances in Parasitology, 263, 1987, p. 73 - 144. Poulin R.: The evolution of parasite manipulation of host behaviour: a theoretical analysis, Parasitology, 109, 1994, p. 109 - 118. Ryšavý B.: Základy parazitologie, SPN Praha, 1988, 215 pp.
Literatura
  • Doporučená literatura viz osnova přednášky
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je pro budoucí zoology povinný.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Učivo předmětu bude vyžadováno u státní závěrečné zkoušky v oboru Systematická biologie a ekologie - směr Zoologie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.