Bi7533c Půdní ekotoxikologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi7533 Půdní ekotoxikologie )
Je vhodné aby studenti absolvovali současně přednášku Bi7533 Půdní ekotoxikologie a měli základní znalosti z obecné ekotoxikologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jde o laboratorní praktikum, kde budou studenti seznámeni se základními testy půdní ekotoxikologie a sami je experimentálně provedou.
Na konci kurzu budou studenti schopni:
Připravit OECD artificiální půdu a stanovit její vlastnosti
Vypočítat koncentrace testované chemikálie dávkované do půdy
Připravit kontaminovanou půdu
Manipulovat s modelovými půdními organismy
Testovat toxicitu půdy pomocí čtyř půdních testů toxicity
Vyhodnocovat křivky dávka - odpověď několika statistickými metodami
Osnova
 • 1. Založení chovu žížaly Eisenia fetida
 • 2. Založení chovu roupic Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 3. Založení chovu chvostoskoka Folsomia candida
 • 4. Založení chovu hlístice Caenorhabditis elegans
 • 5. Pokyny k péči o chovy, založení deníků chovů a rozpis služeb
 • 6. Péče o chovy (v průběhu celého semestru)
 • 7. Příprava artificiální půdy, ověření jejího pH a WHC
 • 8. Přídavek toxické látky do artificiální půdy v požadovaných koncentracích
 • 9. Demonstrace klíčových kroků testu s Eisenia fetida
 • 10. Demonstrace klíčových kroků testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 11. Demonstrace klíčových kroků testu s Folsomia candida
 • 12. Demonstrace klíčových kroků testu s Caenorhabditis elegans
 • 13. Založení testu s Eisenia fetida
 • 14. Založení testu s Enchytraeus albidus a Enchytraeus crypticus
 • 15. Založení testu s Folsomia candida
 • 16. Celý test s Caenorhabditis elegans
 • 17. Vyhodnocení testu s Enchytraeus crypticus
 • 18. Vyhodnocení testu s Folsomia candida
 • 19. Vyhodnocení testu s Enchytraeus albidus
 • 20. Vyhodnocení mortality s Eisenia fetida
 • 21. Vyhodnocení reprodukce Eisenia fetida
 • 22. Hodnocení křivek dávka – odpověď, vyhodnocení LC50, NOEC, LOEC a EC50
Literatura
 • Soil ecotoxicology. Edited by Joseph Tarradellas - Gabriel Bitton - Dominique Rossel. Boca Raton: Lewis Publishers, 1996. 386 s. ISBN 1-56670-134-1. info
Metody hodnocení
Demonstrace postupů následovaná samostatnou experimentální prací ve skupinách
Finální protokoly z provedených testů
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.