Bi7820 Genetika populací

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Rozvrh
St 12:00–13:50 G2,02003
Předpoklady
SOUHLAS || Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B8470 Genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika
Znalosti genetiky v rozsahu předmětu B3060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základy populační a evoluční genetiky
- odvození základních principů genetiky populací za použití minimálního matematického aparátu
- uplatnit tyto principy v reálných populacích
Osnova
 • 1. Úvod do genetiky populací. Historie.
 • 2. Zdroje genetické variability.
 • 3. Kvantitativní odhad genetické variability.
 • 4. Hardyho-Weinbergův princip.
 • 5. Platnost H.-W. principu v populacích gonochoristů.
 • 6. Vazba a vazbová nerovnováha.
 • 7. Asortativní oplození.
 • 8. Inbriding.
 • 9. Náhodný genetický posun.
 • 10. Efektivní velikost populace.
 • 11. Mutace.
 • 12. Migrace.
 • 13. Přírodní výběr.
 • 14. Rovnováha mezi mutací a výběrem.
Literatura
 • Relichová, Jiřina. Genetika populací. Brno : Masarykova univerzita, 2009 (in press)
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 175 s. ISBN 80-210-1542-X. info
Výukové metody
Přednášky s powerpointovou prezentací
Metody hodnocení
Výuka probíhá pravidelně každý týden.
Zkouška je ústní a sestává z řešení praktického příkladu a teoretické otázky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.