Bi7820 Genetika populací

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Rozvrh
Út 8:00–9:50 Bpg
Předpoklady
SOUHLAS || Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B8470 Genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika
Znalosti genetiky v rozsahu předmětu B3060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na klasickou genetiku populací, jež je základem pro evoluční genetiku. První část je zaměřena na hodnocení genetické variability v populacích a na parametry popisující genetickou strukturu populací, druhá část se zabývá procesy, které mění genetickou strukturu populací. Cílem kurzu je výklad logiky odvození základních principů v genetice populací za použití minimálního matematického aparátu a uplatnění těchto principů v reálných populacích. Obsah kurzu: Odhad genetické variace v populacích. Hardyho - Weinbergův princip pro idealizované populace a jeho uplatnění. Hardyho - Weinbergova rovnováha pro speciální případy náhodného oplození. Asortativní oplození a inbriding. Náhodný genetický posun. Migrace. Mutace. Přírodní výběr. Součástí kurzu je cvičení s příklady na aplikaci poznatků v reálných populacích a praktickými úlohami.
Osnova
  • 1. Úvod do genetiky populací. Historie. 2. Zdroje genetické variability. 3. Kvantitativní odhad genetické variability. 4. Hardyho-Weinbergův princip. 5. Platnost H.-W. principu v populacích gonochoristů. 6. vazba a vazbová nerovnováha. 7. Asortativní oplození. 8. Inbriding. 9. Náhodný genetický posun. 10.Efektivní velikost populace. 11.Mutace. 12.Migrace. 13.Přírodní výběr. 14.Rovnováha mezi mutací a výběrem.
Literatura
  • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 175 s. ISBN 80-210-1542-X. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá pravidelně každý týden. Zkouška je písemná, zaměřená především na použití principů genetiky populací v reálných populacích a logiku odvozování základních principů. přednáška je doplněna cvičením.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.