Bi7820 Genetika populací

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Předpoklady
SOUHLAS || Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B8470 Genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika
Znalosti genetiky v rozsahu předmětu B3060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na klasickou genetiku populací, jež je základem pro evoluční genetiku. První část je zaměřena na hodnocení genetické variability v populacích a na parametry popisující genetickou strukturu populací, druhá část se zabývá procesy, které mění genetickou strukturu populací. Cílem kurzu je výklad logiky odvození základních principů v genetice populací za použití minimálního matematického aparátu a uplatnění těchto principů v reálných populacích. Obsah kurzu: Odhad genetické variace v populacích. Hardyho - Weinbergův princip pro idealizované populace a jeho uplatnění. Hardyho - Weinbergova rovnováha pro speciální případy náhodného oplození. Asortativní oplození a inbriding. Náhodný genetický posun. Migrace. Mutace. Přírodní výběr. Součástí kurzu je cvičení s příklady na aplikaci poznatků v reálných populacích a praktickými úlohami.
Osnova
  • 1. Úvod do genetiky populací. Historie. 2. Zdroje genetické variability. 3. Kvantitativní odhad genetické variability. 4. Hardyho-Weinbergův princip. 5. Platnost H.-W. principu v populacích gonochoristů. 6. vazba a vazbová nerovnováha. 7. Asortativní oplození. 8. Inbriding. 9. Náhodný genetický posun. 10.Efektivní velikost populace. 11.Mutace. 12.Migrace. 13.Přírodní výběr. 14.Rovnováha mezi mutací a výběrem.
Literatura
  • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 175 s. ISBN 80-210-1542-X. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá pravidelně každý týden. Zkouška je písemná, zaměřená především na použití principů genetiky populací v reálných populacích a logiku odvozování základních principů. přednáška je doplněna cvičením.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.