Bi8842 Diplomová práce z fyziologie živočichů II.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( Bi8604 Seminář z živ. fyziol. II. ) || Bi8604 Seminář z živ. fyziol. II. ) && Bi6082 Bc. SSZ z Obecné biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené. - bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. - bude umět pracovat s odbornou literaturou - bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - analyzovat předložený problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení.
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální části, vyhotovení diplomové práce.
Metody hodnocení
Hodnocení se provádí formou obhajoby diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.