G8261 Terénní cvičení z hydrogeologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ! G8260 Terénní cvič. z hydrogeologie
G2100
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen především pro posluchače magisterského studijního programu. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
měřit hloubky hladiny podzemní vody;
měřit elektrochemické vlastnosti povrchových a podzemních vod;
odebrat vzorky podzemních vod z vrtů a pramenů a vzorky povrchových vod;
realizovat stopovací zkoušky;
měřit průtoky v povrchových tocích a vydatnosti pramenů.
Osnova
  • Měření hloubek hladin podzemních vod
  • Měření elektrochemických vlastností
  • Vzorkování podzemních a povrchových vod
  • Stopovací zkoušky
  • Měření průtoků povrchových toků a vydatností pramenů.
Literatura
  • SCHWARTZ, F. W. a Hubao ZHANG. Fundamentals of ground water. New York: John Wiley & Sons, 2003. vii, 583. ISBN 0471137855. info
  • FETTER, C. W. Applied hydrogeology. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2001. xviii, 598. ISBN 0131226878. info
  • PELIKÁN, Vladimír. Hydrogeologická měření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 219 s. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Výukové metody
terénní měření, vyhodnocení naměřených dat
Metody hodnocení
Třídenní terénní cvičení, zápočet udělen po absolvování všech dnů kurzu a odevzdání zrpávy s vyhodnocením naměřených dat.
Informace učitele
Před zahájením kurzu je možné konzultovat seznam vybraných lokalit a přizpůsobit jej zájmu studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.