G8261 Terénní cvičení z hydrogeologie a geochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 dny. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G8260 Terénní cvič. z hydrogeologie && ( G2101k Hydrogeologie || G2101 Hydrogeologie )
G2101, G5081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je praktickým rozšiřujícím kurzem pro studenty se zaměřením na geochemii a hydrogeologii.
Výstupy z učení
Student získá základní praktické dovednosti při práci s přístrojovým vybavením a naučí se vyhodnocovat naměřená data.
Osnova
  • měření průtoků
  • měření pH, Eh, elektrické konduktivity, teploty, koncentrace kyslíku
  • termometrie
  • identifikace zón drenáže podzemních vod
  • odběry dnových sedimentů a vod
  • vyhodnocení naměřených dat
Literatura
    doporučená literatura
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
  • KRAJČA, Jaromil. Vzorkování přírodních vod. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 211 s. info
Výukové metody
terénní praktické cvičení
Metody hodnocení
psaná zpráva s vyhodnocením naměřených dat
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.