G8261 Terénní cvičení z hydrogeologie a geochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
4D. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G8260 Terénní cvič. z hydrogeologie && ( G2101 Hydrogeologie || G2101k Hydrogeologie )
G2101, G5081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen pro studenty se zaměřením na geochemii a hydrogeologii. Cílem je získat základní praktické dovednosti při práci s přístrojovým vybavením a naučit se vyhodnocovat naměřená data.
Osnova
  • měření průtoků
  • měření pH, Eh, elektrické konduktivity, teploty, koncentrace kyslíku
  • termometrie
  • identifikace zón drenáže podzemních vod
  • odběry dnových sedimentů a vod
  • vyhodnocení naměřených dat
Literatura
    doporučená literatura
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
  • KRAJČA, Jaromil. Vzorkování přírodních vod. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 211 s. info
Výukové metody
terénní praktické cvičení
Metody hodnocení
psaná zpráva s vyhodnocením naměřených dat
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.