EN

PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie - Informace o předmětu

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
3+1D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Kment (cvičící), prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi6760 Základy entomologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Toto terénní cvičení je přednostně určeno srudentům 3. roku Bc. studia Zoologie, kteří mají paralelně zapsán kurz Bi6760 Entomologie. V případě nesplnění této prerekvizity je zápis možný až po dohodě s dr. Horsákem.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni poznat jednotlivé řády hmyzu a jednotlivé běžné zástupce fauny ČR. Budou obeznámeni s ekologickými nároky jednotlivých skupin a druhů a s jejich biologickým a případně aplikovaným významem. Také získají dovednosti o základních metodách terénního průzkumu v entomologii.
Osnova
  • Kurz probíhá během tří dnů pobytu na vybraných přírodních lokalitách, kde bude prováděn sběr materiálu, průzkum lokality, determinace a demonstrace nalezených taxonů a druhů.
Literatura
  • Horsák M. & Vašátko J., 2007: Měkkýši. - Příroda České republiky: průvodce faunou (eds K. Hudec, J. Kolibáč, Z. Laštůvka a M. Peňáz), pp. 18-35. Academia, Praha.
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
terénní exkurze o víkendech (3 dny za semestr), zkouška ústní
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 dny terénní exkurze + 1 den laboratorní cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.