EN

PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie - Informace o předmětu

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
3+1D. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Kment, Ph.D. (cvičící), Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi6760 Základy entomologie || NOW ( Bi6760 Základy entomologie ))&&( Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie || Bi4360 Ter. cvič. zool. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Toto terénní cvičení je přednostně určeno srudentům 3. roku Bc. studia Zoologie, kteří mají absolvovaný nebo paralelně zapsaný kurz Bi6760 Základy entomologie. V případě nesplnění této prerekvizity je zápis možný až po dohodě s dr. Horsákem.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni poznat jednotlivé řády hmyzu a jednotlivé běžné zástupce fauny ČR. Budou obeznámeni s ekologickými nároky jednotlivých skupin a druhů a s jejich biologickým a případně aplikovaným významem. Také získají dovednosti o základních metodách terénního průzkumu v entomologii.
Osnova
  • Kurz probíhá během tří dnů pobytu na vybraných přírodních lokalitách, obvykle dělených na jeden a dva dny v celku. Během těchto exkurzí bude prováděn sběr materiálu, průzkum lokality, determinace a demonstrace nalezených taxonů a druhů. Studentům jsou přiděleny taxonomické skupiny, které přednostně sledují a vedou o nich evidenci. V dalších dvou dnech proběhnou studentské prezentace o nalezených zástupcích a budou představeny základní metody preparace, ukládání a determinace hmyzu, včetně aktivního zapojení studentů.
Literatura
  • Horsák M. & Vašátko J., 2007: Měkkýši. - Příroda České republiky: průvodce faunou (eds K. Hudec, J. Kolibáč, Z. Laštůvka a M. Peňáz), pp. 18-35. Academia, Praha.
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
terénní exkurze o víkendech (3 dny za semestr) a 1-2 dny v laboratoři, zkouška ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 dny terénní exkurze + 1 den laboratorní cvičení.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.