EN

PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie - Informace o předmětu

Bi0055 Terénní cvičení z entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Kment (cvičící), prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Předpoklady
NOW ( Bi6760 Základy entomologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Toto terénní cvičení je přednostně určeno srudentům 3. roku Bc. studia Zoologie, kteří mají paralelně zapsán kurz Bi6760 Entomologie. V případě nesplnění této prerekvizity je zápis možný až po dohodě s dr. Horsákem.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni poznat jednotlivé řády hmyzu a jednotlivé běžné zástupce fauny ČR. Budou obeznámeni s ekologickými nároky jednotlivých skupin a druhů a s jejich biologickým a případně aplikovaným významem. Také získají dovednosti o základních metodách terénního průzkumu v entomologii a preparace hmyzu.
Osnova
  • Kurz probíhá během tří dnů pobytu na vybraných přírodních lokalitách, kde bude prováděn sběr materiálu, průzkum lokality, determinace a demonstrace nalezených taxonů a druhů. V následujících 1-2 blocích proběhne v laboratoři ukázka preparace a determinace sebraného materiálu.
Literatura
  • Horsák M. & Vašátko J., 2007: Měkkýši. - Příroda České republiky: průvodce faunou (eds K. Hudec, J. Kolibáč, Z. Laštůvka a M. Peňáz), pp. 18-35. Academia, Praha.
Výukové metody
terénní a laboratorní cvičení
Metody hodnocení
terénní exkurze o víkendech (3 dny za semestr) a 1-2 bloky v laboratoři, zkouška ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blok 3 dnů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.